Kůže - přírodní materiál

Pro výrobu sedacích souprav se používá kůže prvotřídní kvality a přírodního vzhledu.

Kůže je přírodní materiál, má neopakovatelné rysy, zvláštní barvu a strukturu. Z těchto důvodů není možné zaručit stejné zbarvení a strukturu kůže na jednotlivých kusech sedací soupravy, resp. na celé soupravě. Kůže se užíváním roztahuje a zvláčňuje. Na povrchu jemné a vysoce kvalitní kůže se během používání vytvářejí záhyby a vrásky.

Kůží čalouněný nábytek je nutné používat střídavě po celé ploše sedáků, aby se předešlo rozdílům ve vzhledu celé sedací soupravy. Kůže používáním a konzervováním dostává lesk. Viditelné stopy používání jako např. záhyby a intenzivnější lesk na místech více používaných dodávají sedací soupravě podle znalců jedinečný půvab a oživení. Vzhled kůže se liší v různých místech jednoho kusu. Proto po důkladné prohlídce sedací soupravy najdeme místa více a méně hladší. To je znakem přírodního a neopakovatelného materiálu – kůže.

Při výrobě sedacích souprav se používají přírodní suroviny, které se vyznačují svou neopakovatelností, proto také v souladu s obchodními zvyklostmi si vyhrazujeme právo na vznik malých rozdílů v odstínech kůže u každé dodávky.

Zásady pro používání a údržbu kožených sedacích souprav

 • Kvalitní nábytek představuje hodnotu investovanou na dlouhou dobu. Zasluhuje proto, aby mu byla věnována důkladná péče, aby Vám mohl sloužit k příjemnému bydlení.
 • Chraňte kůži před přímým slunečním zářením, aby neztratila svůj původní barevný odstín.
 • Sedací soupravu je nutné umístit v prostoru s optimálními klimatickými podmínkami. Střední vlhkost vzduchu 40 – 70% a teplota vzduchu 15 – 30 C°. Nikdy ne k tepelným zdrojům!!!
 • Pozor! Červené víno, černá káva, alkohol, organická a anorganická rozpouštědla a žíraviny zanechávají na kůži barevné skvrny.
 • Udržujte kůži bez prachových částic. Sedací soupravu zlehka utřete bavlněným hadříkem navlhčeným destilovanou vodou.
 • Běžné čistící prostředky a chemikálie mohou způsobit škodu.
 • Zachovávejte měkkost a atraktivní vzhled kožené sedací soupravy ošetřováním prostředky určenými na kůži dodávané firmou Dividend Manufacturing a.s., které zakoupíte ve všech firemních prodejnách.

Záruční podmínky

 • Firma Cuero poskytuje na sedací soupravy záruku 24 měsíců ode dne jejich převzetí kupujícími.
 • Firma Cuero neposkytuje kupujícím náhradu přímé a nepřímé škody za případné zranění osob, poškození předmětů, ani za ostatní škody a za ušlý zisk, pokud se na základě okolností konkrétního případu neprokáže, že se ze strany firmy Cuero jedná o úmysl anebo o hrubé zanedbání.
 • Firma Cuero neručí dále za škody, které vzniknou při přepravě nebo při skladování obzvláště na volném prostranství a dále za poškození, která vzniknou po převzetí výrobků kupujícími.
 • Neodstraňujte ze sedací soupravy štítky s výrobními údaji.
 • Při reklamaci musí kupující předložit doklad o nákupu a řádně vyplněný záruční list, jinak nebude reklamace uznána.

Ztráta záruky

Kupující ztrácí nárok na záruku v případě, že:

 • se sedací souprava používá k jinému účelu, než je běžné
 • dojde k zašpinění sedací soupravy červeným vínem, černou kávou, alkoholem, organickými a anorganickými rozpouštědly, žíravinami, barvou a podobně
 • se na sedací soupravě najdou stopy po nesprávném čištění a konzervaci
 • vzniknou poškození výskytem hmyzu a zvířat
 • opravu nebo úpravu sedací soupravy vykoná jiná než autorizovaná osoba určená firmou Cuero
 • dojde k poškození sedací soupravy během dopravy zákazníkem
 • dojde k mechanickému poškození sedací soupravy