Oprávnění pro vstup na prodejnu:

Vstup bude umožněn pouze dvěma osobám (1 firma = 2 zástupci), kteří se musí prokázat:

 - osvědčením o podnikatelské činnosti (živnostenské oprávnění, výpis z obchodního rejstříku) spolu s dokladem totožnosti

 - plnou mocí opatřenou razítkem nebo na hlavičkovém papíře firmy spolu s dokladem totožnosti


Hygienická opatření:

Dodržujte prosím dvoumetrové rozestupy mezi ostatními zákazníky a naším personálem.

Po celou dobu návštěvy naší prodejny mějte prosím nasazenou roušku nebo respirátor.

Při vstupu na prodejnu použijte prosím desinfekci, která je umístěna u vstupu do prodejny.

Preferujeme platbu platební kartou.

Naši zaměstnanci jsou vybaveni rouškami, rukavicemi a desinfekcí pro Vaše bezpečí.

Naše prodejny pravidelně desinfikujeme.


Pro sjednání individuální schůzky volejte:

- 387 964 999 - prodejna CUERO, s.r.o. Lišov
- 777 568 407 - Kamila Candrová
- 602 443 595 - Michal Pancíř

Nebo pište na lisov@cuero.cz

Bez sjednané schůzky můžete přijít kdykoliv. Naše prodejna je však uzamčená. Musíte tedy pro zavolání obsluhy použít zvonek.


Těšíme se na Vaši návštěvu.