Dělení usní dle druhu kůží, způsobu činění, povrchové úpravy a způsobu dělení, zpracování a určení
Pod pojmem useň rozumíme kůži, která je v průběhu koželužského technologického procesu upravena tak, že nepodléhá povětrnostním vlivům a má požadované chemické, fyzikálně mechanické, vzhledové a užitkové vlastnosti. Rozdělení usní podle jednotného hlediska je obtížné. V praxi se rozdělují usně zpravidla podle různých klasifikačních znaků, např.:
Podle druhů kůží – usně z hověziny, teletiny, koziny, vepřovice, koniny, skopovice, divočiny, plazů (reptilií).
Podle způsobů činění – tříselná, zakládaná, chromitá, kombinovaná, sulfochloridová a zámišová useň, jircha.
Podle povrchové úpravy:
a) podle stavu líce rozeznáváme usně s přírodním, hladkým, broušeným a tlačeným lícem (desénová úprava),
b) podle použitých pojidel v konečné úpravě se rozlišuje úprava kaseinová, kaseino-pryskyřičná, nitrocelulosová a polyurethanová
c) podle konečné úpravy líce se úprava dělí na anilinovou, poloanilinovou (semianilinovou), vlasovou (velurovou, nubukovou), lakovou a zvláštní (např. stíratelná úprava, metalizovaný efekt, dvoubarevný efekt.

U kaseino-pryskyřičné úpravy musí být usně stejnoměrně vybarveny v celé ploše. Pro semianilinovou úpravu je typické neúplné vybarvení, které se projevuje prosvětlováním spodní barvy. Anilínová úprava je charakteristická tím, že se u usní zachovává a zdůrazňuje přirozená kresba líce (otvory po chlupech) a přirozené vady líce (jemné škrábance), které nemohou být pokládány za vadu. Pro usně s anilinovou a semianilinovou úpravou je specifické nestejnoměrné vybarvení v ploše usně (stínování), popř. se mohou vyskytovat rozdíly v odstínech vybarvení mezi jednotlivými usněmi v dávce.
Podle způsobů dělení usní (kruponáže) – rozeznáváme celé usně, půlky, krupony a půlkrupony, štiky a půlštiky, krajiny (boky), vazy a ramena, předky, zadky a ostatní.
Podle způsobů zpracování a určení. Rozlišují se usně obuvnické (spodkové, vrchové, stélkové, rámové, podšívkové, lemovkové), oděvnické, rukavičkářské, sedlářské, čalounické, brašnářské, řemenové, technické (manžetově, ortopedické, ochranné, vazební, membránové, filtrační, hudební, bubnové, čistící, usně na řemeny k textilním strojům, usně na potní pásky do klobouků).
Podle jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků mají koželužské výrobky číselný třímístný znak oboru 721.
zpracoval(a): PhDr.Helena Adamcová