Histologie kůže.

Základní chemickou látkou, která tvoří kůži, jsou bílkoviny ( tj. kolagen, keratin, elastin, albuminy a globuliny). Kůže obratlovců se skládá ze 2 hlavních vrstev. Na povrchu je pokožka, povlékající mnohem tlustší vazivovou vrstvu nazvanou škára. Škára se skládá ze 2 vrstev, z vrchní tužší vrstvy, zvané korium, a spodní vrstvy, označované jako podkožní vazivo.

Pokožka je vrstva buněk, které se vyskytují na povrchu kůže.Horní část pokožky je tvořena zrohovatělými buňkami, které se postupně odlupují z povrchu. Spodní část se skládá ze živých buněk – označuje se jako Malpighiova vrstva. Touto buněčnou vrstvou je pokožka spojena se škárou.

Škára je nejtlustší vazivová část kůže. Skládá se z koria a podkožního vaziva.

Korium se dále rozděluje na dvě plynule do sebe přecházející vrstvy – horní papilární a spodní retikulární. V papilární vrstvě probíhá hlavní syntéza kolagenu. Retikulární část koria má hlavní podíl na mechanické odolnosti kůže. Je značně elastická a vratně protažitelná, neboť obsahuje elastinové vazivo.

Podkožní vazivo je nejspodnější vrstvovitý útvar škáry a skládá se ze 3 částí: z tukové vrstvy, vazivové blány a vlastního podkožního vaziva. Tloušťka tukové vrstvy je značně rozdílná. Její význam spočívá v tom, že organismus jednak energeticky zásobuje a jednak tepelně izoluje.. Vazivová blána je membránovitý útvar, pokrývá zespodu tukovou vrstvu a přechází do laminárně stavěné podkožní tkáně, tj. řídkého vaziva spojujícího kůži se spodinou, např. se svalovou tkání, čímž umožňuje pohyb a klouzání kůže po vlastním těle.

Mezi funkční útvary kůže řadíme srst, svalstvo, žlázy (mazové, potní, aromatické), pigmenty kůže a srsti (3 hlavní typy pigmentů – tj. černě zbarvený eumelanin, žlutě zbarvený pheomelanin a červeně zbarvený trichosiderin), krevní a lymfatický oběh v kůži.

Hověziny mají výrazně vyvinutou strukturu koria s poměrně hustým porostem srsti. Kolagenová vlákna jsou tlustší ve hřbetní části, kde je i delší srst. Kůže ze zvířat chovaných pro maso mají řidší vazivo v místech boků a více tuku v podkožním vazivu. Zvířata chovaná pro mléko mají naproti tomu tenčí škáru, avšak celková plocha kůže je větší a obsahuje méně tuku. V průměru tvoří papilární vrstva hovězin asi 20% tloušťky koria.

zpracoval(a): PhDr.Helena Adamcová